İnter MPOS 2001N

On-line ve off-line çalışabilme 3. Etiketli tuş ile satış (32 farklı ürün için) 4. Ürün bulunamadığı zaman ses ile uyarma 5. Fiyat Gör fonksiyonu 6. İsim ile ürün arama 7. Monitör sayesinde tüm ürünlerin ekranda görülebilmesi 8. Tüm fiyatların monitör, display ve fişte binlik deste ayıracı ile gösterilmesi 9. Gün sonunda Z-Raporu alma uyarısı 10. Ortak banka posları ile RS232 haberleşme. a. Banka Pos’una provizyon miktarının otomatik yollanması. b. Provizyon alındıktan sonra belgenin otomatik olarak kapatılması 11. Aratoplama veya son satışa, yüzde veya tutar indirimi / artırımı yapabilme 12. Fiş içerisindeki son satışa yapılan indirim veya artırımın kullanıcı tarafından hatalı yapılması halinde düzeltme tuşu ile bu işlemi geriye alabilme 13. Fiş içerisindeki son yapılan satışın kullanıcı tarafından hatalı yapılması halinde düzeltme tuşu ile bu işlemi geriye alabilme 14. Fiş içerisinde (indirim veya artırım yapılmış olsa dahi) satışından vazgeçilen ürünlerin iptal işlemi ile geriye alınabilmesi. 15. Ürün seri numarası girerek satış yapabilme 16. 7 farklı promosyon çeşidi mevcut : a. Aratoplama indirim b. Ürüne indirim c. Ürüne ürün verme d. Ürün grubuna indirim e. Ürün grubuna ürün verme f. KDV tutarı kadar indirim g. Reyon indirimi 17. Bir fişte satılan ürünlerin adetlerine limit koyabilme 18. Taksitli satış yapabilme 19. Fiş başına ve/veya fiş sonuna Logo basabilme 20. Belge sonuna istenilen mesajı yazabilme 21. Fişe veya faturaya kredi kartı yada müşteri kartı numarası yazma 22. Fişi faturaya aktarma 23. 3 adede kadar fiş veya faturayı beklemeye alma. 24. Yemek çeki, kupon restaurant, ticket, sodexho ile ödeme yapma 25. Diplomatik satış özelliği 26. Z-Raporunda iptal edilen fiş/fatura adet ve toplamlarını yazma 27. Arka ofis ekranından X Raporu ve Mali Bellek Raporunu on-line olarak görüntüleyebilme. 28. Arka ofis ekranından Z Raporunu görüntüleyebilme. (Bu işlem yapıldığında cihaz yazıcısından Z Raporu alınmış olur.) 29. Aynı yazıcıdan hem fiş hem de belge (fatura, gider pusulası, taksitli satış taksitlendirme dökümü) düzenleyebilme